Η ΔΡΑΣΗ

Image

Η δράση EUPHORIA, έχει σαν στόχο να ενισχύσει την κατανάλωση και να τονώσει τη ζήτηση ξεχωριστών παραδοσιακών προϊόντων και προϊόντων με Ονομασία Προέλευσης και Γεωγραφική Ένδειξη που παράγονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στα γεωγραφικά της όρια συναντούμε τόσο χαρακτηριστικούς θησαυρούς της μεσογειακής γαστρονομικής παράδοσης (γιαούρτι, τυροκομικά και κρασί) όσο και μοναδικά φρούτα (ροδάκινο, κεράσι, ακτινίδιο), με τα περισσότερα από αυτά να αναγνωρίζονται στο πλαίσιο των συστημάτων ποιότητας της ΕΕ.

Συστήματα ποιότητας της Ε.Ε.:
Η πολιτική της ΕΕ για τις «προστατευόμενες ονομασίες» αποσκοπεί στην προστασία συγκεκριμένων προϊόντων με σκοπό την προβολή των μοναδικών τους χαρακτηριστικών, τα οποία συνδέονται με τη γεωγραφική τους προέλευση καθώς και με την παραδοσιακή τεχνογνωσία.

Οι ονομασίες προϊόντων μπορούν, να συνοδεύονται από «γεωγραφική ένδειξη» (ΓΕ), εάν έχουν ειδικό δεσμό με τον τόπο στον οποίο παράγονται. Η αναγνώριση των ΓΕ δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εμπιστεύονται και να διακρίνουν τα προϊόντα ποιότητας, ενώ παράλληλα βοηθά τους παραγωγούς στην καλύτερη διάθεση των προϊόντων τους στην αγορά.

Image

Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ)

Οι ονομασίες προϊόντων που έχουν καταχωρηθεί ως ΠΟΠ είναι εκείνες που έχουν τους ισχυρότερους δεσμούς με την περιοχή στην οποία παρασκευάζονται από ποικιλίες που χαρακτηρίζουν αυτή την περιοχή.

Προϊόντα

Τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα και οίνοι

Προδιαγραφές

Κάθε μέρος της διαδικασίας παραγωγής, μεταποίησης και παρασκευής πρέπει να πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή.

Για τους οίνους, αυτό σημαίνει ότι τα σταφύλια πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από τη γεωγραφική περιοχή, όπου παράγεται ο οίνος.

Ετικέτα

– Υποχρεωτική για τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα

– Προαιρετική για τους οίνους

Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)

Η ΠΓΕ δίνει έμφαση στη σχέση μεταξύ της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής και της ονομασίας του προϊόντος, όπου μια συγκεκριμένη ιδιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική του καταγωγή.

Προϊόντα

Τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα και οίνοι.

Προδιαγραφές

Για τα περισσότερα προϊόντα, τουλάχιστον ένα από τα στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης ή της παρασκευής πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή.

Στην περίπτωση των οίνων, αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον το 80 % των χρησιμοποιούμενων σταφυλιών πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από τη γεωγραφική περιοχή στην οποία παράγεται πραγματικά ο οίνος.

Ετικέτα

– Υποχρεωτική για τα τρόφιμα, τα γεωργικά προϊόντα

– Προαιρετική για τους οίνους

Image

Συστήματα ποιότητας της Ε.Ε

Η πολιτική της ΕΕ για την ποιότητα αποσκοπεί στην προστασία της ονομασίας συγκεκριμένων προϊόντων με σκοπό την προβολή των μοναδικών τους χαρακτηριστικών, τα οποία συνδέονται με τη γεωγραφική τους προέλευση καθώς και με την παραδοσιακή τεχνογνωσία.

Οι ονομασίες προϊόντων μπορούν, να συνοδεύονται από «γεωγραφική ένδειξη» (ΓΕ), εάν έχουν ειδικό δεσμό με τον τόπο στον οποίο παράγονται. Η αναγνώριση των ΓΕ δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εμπιστεύονται και να διακρίνουν τα προϊόντα ποιότητας, ενώ παράλληλα βοηθά τους παραγωγούς στην καλύτερη διάθεση των προϊόντων τους στην αγορά.

Ποιότητα

Η νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από την ΕΕ θέτει ένα σύνολο αυστηρών κριτηρίων τα οποία εγγυώνται τις προδιαγραφές ποιότητας όλων των Ευρωπαϊκών προϊόντων.

Κύρια στοιχεία για την Ευρωπαϊκή πολιτική ποιότητας είναι από την μία η Κοινή Οργάνωση των Αγορών για τα αγροτικά προϊόντα και ο καθορισμός κοινών νομοθετικών πλαισίων από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που προσδιορίζουν από κοινού τις προδιαγραφές, το πλαίσιο λειτουργίας αλλά και το καθεστώς ελέγχων και που εξασφαλίζουν ότι οι προδιαγραφές είναι ίδιες σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά.

Οι διαδικασίες καλλιέργειας και διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, γίνονται με την εφαρμογή διεθνώς και ευρωπαϊκώς αναγνωρισμένων προτύπων ποιότητας και ασφάλειας.

Επομένως, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού για τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας θα αποτελέσει βασική θεματική πτυχή του προγράμματος.

Ασφάλεια Τροφίμων

Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Ευρώπης. Ο κύριος στόχος της πολιτικής ασφάλειας των τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ,είναι να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα τρόφιμα και να ληφθούν παράλληλα υπόψη η πολυμορφία αλλά και η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Για το λόγο αυτό οι αυστηροί κανόνες της ΕΕ έγιναν αυστηρότεροι το 2000, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα ευρωπαϊκά τρόφιμα είναι εξαιρετικά ασφαλή και ποιοτικά.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων αποσκοπεί στην εφαρμογή  αυστηρών προδιαγραφών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, ομοιόμορφα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της λήψης συνεκτικών μέτρων αλλά και της κατάλληλης επιτήρησης από το αγρόκτημα μέχρι το τραπέζι του καταναλωτή.

Το περιεχόμενο της παρούσας εκστρατείας προώθησης εκφράζει αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συντάκτη ο/η οποίος(-α) φέρει την αποκλειστική ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) δεν φέρουν καμία ευθύνη για την ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.

* το γιαούρτι δεν συμπεριλαμβάνεται στα ΠΟΠ & ΠΓΕ προϊόντα

Image